Što i kako
StoryEditor

Bonusi 2023.: Neoporezivo do iznosa od 995 eura, a oporezivo koliko poslodavac može i želi dati

21. Studeni 2023.
Godišnji neoporezivi iznos ograničen je po radniku, neovisno od koliko isplatitelja tijekom porezne godine ostvari takav primitak. Puni neoporezivi iznos nije uvjetovan ugovorenim fondom radnog vremena, može se isplatiti jednokratno ili kao mjesečni primitak uz plaću

Približavanjem završetka kalendarske godine u poslovnim subjektima koji su ostvarili rast aktivnosti i dobre financijske rezultate analiziraju se mogućnosti isplate bonusa i drugi oblici nagrađivanja ključnog osoblja i svih ili samo nekih zaposlenika. U poslovnom jeziku takve se isplate uobičajeno nazivaju bonusi, a riječ je novčanim primicima za koje su u poreznim propisima uređene brojne specifičnosti.

Bonus ili dio bonusa može se zaposlenima isplatiti kao neoporeziva nagrada za rezultate rada, neoporeziva do godišnjeg iznosa od 995,43 eura. Godišnji neoporezivi iznos ograničen je po radniku kao poreznom obvezniku, neovisno od koliko isplatitelja tijekom porezne godine ostvari takav primitak. Puni neoporezivi iznos nije uvjetovan ugovorenim fondom radnog vremena, može se u jednakom iznosu isplatiti radnicima zaposlenima s punim i onima koji rade u nepunom radnom vremenu. Ako se neoporeziva nagrada isplaćivala tijekom godine, u praksi često kao primitak uz redovnu mjesečnu plaću, do kraja 2023. godine moguće je neoporezivo isplatiti samo iznos do ukupno 995,43 eura. Taj se primitak ne smije isplatiti u gotovu novcu i omogućiti u naravi, uvjet neoporezive isplate isplata je na bankovni račun primatelja.

Načelo blagajne

Neoporezivi primici po osnovi nagrada za rezultate rada isplaćuju se uz primjenu načela blagajne, što podrazumijeva da se propisani neoporezivi iznos može isplatiti u 2023. godini, a ako se ne iskoristi u 2023., neiskorišteno porezno pravo ne prenosi se u sljedeću poreznu godinu. Prema Prijedlogu izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, u 2024. godini po toj će se osnovi moći neoporezivo isplatiti 1120 eura, također uz godišnje ograničenje po radniku kao poreznom obvezniku.

Za korištenje neoporezivog primitka nije od utjecaja razdoblje u kojemu je radnik ostvario poslovni rezultat zbog kojega ga poslodavac nagrađuje. U 2023. mogu se isplaćivati neoporezive nagrade za rezultate ostvarene u prethodnoj ili prethodnim godinama, s tim da se isplatom u 2023. godini iskorištava porezno pravo za tu godinu. Isplatom u 2024. godini iskoristit će se porezno pravo iz 2024., neovisno o tome kad je obavljen rad i ostvaren radni rezultat na koji se primitak odnosi.

Porez na dohodak

Ako se bonus djelomično ili u ukupnoj svoti isplaćuje kao plaća, treba uvažiti nekoliko poreznih pravila o načinu obračuna propisanih javnih davanja. Bonus podliježe obvezi poreza na dohodak prema mjesečnoj poreznoj tarifi važećoj u trenutku isplate. Kad se isplaćuje radniku za kojega se poslodavac pri isplati mjesečnih plaća koristi oslobođenjem od obveze doprinosa na plaću (mladi radnik zaposlen na neodređeno vrijeme, radnik koji se prvi put zaposlio bilo na određeno bilo na neodređeno vrijeme i radnik stariji do 29 godina koji je dijete poginulog ili nestalog branitelja), pri isplati bonusa se ne primjenjuje to oslobođenje, već ukupna svota podliježe plaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji se obračunava kao doprinos na plaću. Ako se isplata obavlja radniku koji radi na radnom mjestu ili u zanimanju na kojemu ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim traganjem, pa poslodavac pri isplati mjesečnih plaća za njega plaća i dodatni mirovinski doprinos za staž s povećanim trajanjem, na bonus se ne obračunava i ne plaća dodatni mirovinski doprinos.

Poslodavci koji isplatu bonusa planiraju u 2024. godini, nakon što počne primjena izmjene Zakona o doprinosima kojom je uvedeno umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti, neće na bonusu iskoristiti umanjenje osnovice čak i ako je taj primitak manji od 1300 eura. Umanjenje osnovice za obračun doprinosa moći će se iskoristiti samo pri isplati mjesečne plaće koja iznosi do 1300 eura, ali ne i pri isplati primitaka koji se odnose na razdoblje od više mjeseci.

Obračun mirovinskoga

Pri isplati bonusa nije dopušteno koristiti se najvišom mjesečnom osnovicom za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje, čak ni u slučaju kad se bonus isplaćuje zajedno s mjesečnom plaćom. Najviša mjesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za 2023. godinu iznosi 8203,08 eura, pa ako se radniku istoga dana isplaćuje npr. mjesečna plaća u iznosu 5000 eura i bonus od 5000 eura, nije dopušteno na toj ukupnoj svoti doprinose za mirovinsko osiguranje obračunati samo do iznosa 8203,08 eura, već ih treba platiti na ukupnu svotu.

Za svrhe doprinosa riječ je o dva primitka: o mjesečnoj plaći na kojoj bi se mogla primijeniti najviša mjesečna osnovica samo kad bi mjesečna plaća iznosila više od 8203,08 eura i o tzv. ostalom primitku koji se smatra samostalnom osnovicom za obračun doprinosa. Jedino ako je za toga radnika pod svim isplatama od istog poslodavca za 2023. godinu već plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje na osnovicu do najviše godišnje osnovice, koja za 2023. godinu iznosi 98.436,86 eura, na razliku koja se isplaćuje preko toga iznosa ne plaća se doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti. 

01. prosinac 2023 06:34