Što i kako
StoryEditor

Oporezivanje napojnica: Svaki mjesec može tringelt, manča, bakšiš od 300-tinjak eura

15. Kolovoz 2023.
Napojnice, tj. iznose primljene kao nagrada zaposlenicima za dobro obavljenu uslugu poduzetnik će, prema prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak, od 2024. moći neoporezivo transferirati svojim radnicima. Neoporeziva svota mogla bi biti 3360 eura na godinu

Napojnica je dodatak koji zadovoljni kupac dobrovoljno dodaje na zaračunanu cijenu, kao nagradu fizičkim osobama za dobro obavljenu uslugu. Uobičajena se daje u ugostiteljstvu na konzumiranu uslugu prehrane, pića i toplih napitaka, mnogo rjeđe na usluge smještaja u hotelu ili kod privatnih iznajmljivača.

Osim u ugostiteljstvu, u Hrvatskoj je davanje nagrada za dobro obavljenu uslugu uobičajeno za frizerske i kozmetičarske usluge, ponekad i za usluge popravaka kućanskih aparata i uređenje stanova. Rijetke su i gotovo se nikada ne daju za usluge prijevoza, a iznimno za usluge povezane s održavanjem i popravkom vozila. Nije uobičajeno ni davanje napojnica za obrazovne i medicinske usluge, barem ne kao javna informacija.

Pravila i iznimka

Napojnice u ugostiteljstvu bile su izravan povod za definiranje statusa takvih primitaka zaposlenika prema propisima o porezu na dohodak i obveznim doprinosima, kako je predloženo u novom krugu porezne reforme koja treba startati od 1. siječnja 2024. Napojnice koje se daju u gotovu novcu ostaju ispod poreznog radara i velika je vjerojatnost da će tako biti i nakon 1. siječnja 2024. godine. Sada problem oporezivanja postoji kod napojnica plaćenih kreditnim karticama jer je svota fiskaliziranog računa za obavljenu uslugu manja od iznosa koji poduzetniku doznači kartična organizacija, pa nastaju razlike između zaračunanog i naplaćenog prihoda. Naplaćeni prihod je veći od sume izdanih računa.

U vrijeme turističke sezone, božićnih domjenaka, krizmanih i sličnih proslava te razlike kod velikih poduzetnika ugostitelja iznose više desetaka tisuća eura na mjesec. Prema sada važećim propisima, kad poduzetnik tako naplaćene prihode isplaćuje zaposlenicima, dužan je platiti sva javna davanja propisana za isplatu plaće, što znatno umanjuje neto primitak radnika. Iznimka je samo eventualna isplata nagrade za radne rezultate do propisanoga godišnjeg neoporezivog iznosa od 995,43 eura kojom se poslodavci u pravilu koriste za druge svrhe i isplaćuju kao dodatnu plaću, kao godišnju nagradu za rezultate rada i sl.

Samo fiskalizirano

Prema prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak, od 2024. godine poduzetnik će moći iznose primljene kao nagradu zaposlenicima za dobro obavljenu uslugu neoporezivo transferirati svojim radnicima, do propisanog iznosa. U prijedlogu izmjena Zakona nije predviđena neoporeziva svota, a u javnosti je spomenut iznos od 3360 eura na godinu. Ako pretpostavimo da zaposlenik radi cijelu godinu i jedan mjesec je na godišnjem odmoru, proizlazi mogućnost neoporezivog mjesečnog primitka u iznosu većem od 300 eura.

Zaposlenicima će se moći neoporezivo isplaćivati samo iznosi koji su evidentirani preko sustava fiskalizacije. Ako se isplaćuje svota evidentirana u sustavu fiskalizacije koja prelazi propisani neoporezivi iznos, razlika će se oporezivati porezom na dohodak po stopi od 20%, smatrat će se konačnim dohotkom i neće podlijegati kumulativnom godišnjem obračunu poreza na dohodak. Ukupna svota primitka po osnovi napojnice, neoporezivog i oporezivog dijela bit će oslobođena obveze plaćanja doprinosa. Poslodavac će biti obvezan jednom na mjesec Poreznoj upravi dostaviti podatke o nagradama koje je po toj osnovi isplatio zaposlenicima.

Kako bi se cjelovito zaokružila porezna regulativa primitaka koje treće osobe daju kao nagradu za dobro obavljenu uslugu, izmijenit će se propisi o fiskalizaciji, propisi o obveznim doprinosima i propisi koji uređuju tehniku i način iskazivanja primitaka radnika u obrascu JOPPD koji poslodavci dostavljaju Poreznoj upravi.

Napojnice putem kartice

Iako je porezno obilježje napojnica primarno u interesu ugostiteljske branše, porezni se propisi ne ograničavaju samo na ugostitelje. Novo obilježje nagrada koje će zaposlenici primiti od trećih osoba jednako će se primjenjivati na sve uslužne djelatnosti. Zbog nove porezne privlačnosti toga primitka i poslovične dosjetljivosti hrvatskih poduzetnika moguća je promjena ponašanja korisnika i davatelja usluga i u drugim djelatnostima.

Kako će se dane napojnice tretirati kod poduzetnika koji za dobro obavljenu uslugu, kao nagradu zaposlenicima pružatelja usluge, dobrovoljno plati dodatni iznos na ispostavljeni račun? Prema najavi, dane nagrade za dobro obavljenu uslugu, tj. iznosi koje poduzetnik plaća kartičnoj organizaciji preko računa za primljenu uslugu, neće biti porezno priznati rashod. Na primjer, ako poduzetnik za uslugu ugošćenja poslovnih partnera po ulaznom računu od 1000 eura karticom plati 1100 eura, 50% računa za reprezentaciju, tj. 500 eura i svih 100 eura dane nagrade smatraju se nepriznatim rashodom i uvećavaju mu osnovicu poreza na dobit.

Kako naplaćene svote nagrada za dobro obavljenu uslugu kod poduzetnika koji je izdao račun utječu na njegovu obvezu poreza na dodanu vrijednost? Prema tumačenju Porezne uprave, nagrada za dobro obavljenu uslugu koju kupac namijeni radnicima koji su obavili uslugu ne smatra se dobrovoljnim uvećanjem cijene i ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. 

14. rujan 2023 08:40