Što i kako
StoryEditor

Vojna vježba: Poslodavac može zatražiti odgodu za radnika, ali najviše tri mjeseca

26. Ožujak 2024.
Piše: Stjepan Lović, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić

U posljednje vrijeme u javnosti je aktualizirana tema služenja vojne obveze. Radnikova obveza služenja vojne obveze poslodavca može postaviti pred izazovnu situaciju te izazvati poremećaj u radnom procesu i organizaciji. U takvim slučajevima zakonodavac nastoji održati ravnotežu između nacionalnih interesa i privatnog interesa poslodavca za održavanjem kontinuiteta poslovanja, pružajući određene smjernice i ovlasti poslodavcima.

Obveze i prava

Prema odredbama Zakona o obrani radnik koji je pozvan na vojnu vježbu podliježe obvezi služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga. Članak 25.b Zakona o obrani propisuje da je za vrijeme obavljanja vojne vježbe radnopravni status radnika reguliran zakonom kojim se uređuju radni odnosi, odnosno Zakonom o radu.

Tako čl. 224. Zakona o radu regulira prava i obveze iz radnog odnosa pričuvnika za vrijeme vojne vježbe na način da se njegov izostanak s posla smatra opravdanim. Radnik, prema Pravilniku o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u Oružane snage za vrijeme trajanja vojne vježbe ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao da radi.

Naknada za plaću iz proračuna

Bitno je istaknuti da za vrijeme obavljanja vojne vježbe radnik zadržava sva prava iz radnog odnosa kao da je prisutan na radnom mjestu. Dakle, ima pravo na isplatu plaće za vrijeme trajanja vojne vježbe u punom iznosu. Poslodavac će potom, nakon isplate plaće za mjesec u kojem je radnik bio odsutan s radnog mjesta zbog vojne vježbe, steći pravo na refundaciju svih troškova nastalih radnikovom odsutnošću, na teret državnog proračuna. Na temelju zahtjeva upućenog Ministarstvu obrane, poslodavcu će biti refundiran trošak plaće za vrijeme radnikove odsutnosti.

Zato je važno da poslodavac pravilno evidentira sve dane koje je radnik bio odsutan zbog vojne vježbe te u evidenciji rada navede razlog odsutnosti. Važno je napomenuti i da će Ministarstvo obrane poslodavcu nadoknaditi sve izdatke koje je imao zbog odsutnosti radnika samo uz prethodno priloženu potvrdu o obavljenoj vojnoj vježbi koju će radnik dobiti nakon izvršene vojne obveze i obračuna plaće koji se odnosi na mjesec u kojem je radnik bio odsutan zbog izvršavanja vojne obveze.

Odgoda na zahtjev poslodavca

Poslodavci se opravdano pitaju kako postupati u situaciji kada je radnicima dodijeljen u rad unaprijed isplanirani projekt s predviđenim rokovima dovršetka ili organizirano poslovno putovanje, a dobiju poziv za služenje vojne vježbe. Imajući na umu zaštitu poslovnih interesa poslodavca, zakonodavac za te situacije predviđa institut privremene odgode odlaska radnika na vojnu vježbu.

Naime, u slučaju kad radnik primi poziv za vojnu vježbu, a njegova je prisutnost ključna za organizaciju rada, poslodavac ima mogućnost od Ministarstva obrane zatražiti privremenu odgodu odlaska radnika na vojnu vježbu. Tako je čl. 58. st. 2. i čl. 50. Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze uređeno postupanje poslodavca u slučaju da postoje okolnosti zbog kojih bi bilo opravdano dopustiti da se radniku omogući odrađivanje obveze vojne vježbe u drugom razdoblju zbog potreba organizacije rada.

Moguće je zatražiti odgodu služenja vojne obveze dok god potreba za radnikom postoji, a najviše za tri mjeseca. Pritom je poslodavac uza zahtjev za odgodu vojne vježbe dužan priložiti obrazloženje o tome zbog kojih se potreba organizacije rada poslodavca traži odgoda vojne vježbe. Mjerodavna tijela procjenjuju zahtjeve o odgodi vojne obveze uzimajući u obzir kako nacionalne vojne potrebe, tako i poslovne interese. Odluka se donosi na temelju diskrecijske ocjene Ministarstva obrane, vođene opravdanošću razloga za odgodu navedenih u zahtjevu poslodavca, i trenutačnih potreba obrane.

Potrebna je suradnja

Suradnja između poslodavca, radnika i odgovornih institucija ključna je za uspješno upravljanje vojnim obvezama zaposlenika. Ako radnik primi poziv za vojnu vježbu, a nužno je potreban poslodavcu radi organizacije rada, poslodavac je ovlašten zatražiti odgodu do najviše tri mjeseca, za koje se vrijeme predviđa da radnik može izvršiti sve poslovne obveze koje su poslodavcu prijeko potrebne.

U slučajevima kad odgoda vojne obveze nije moguća ili nije odobrena, poslodavac i radnik trebaju istražiti zamjenske opcije, primjerice privremeno zamjenjivanje radnika ili prilagođavanje radnog rasporeda kako bi se omogućilo izvršavanje vojne obveze bez većeg poremećaja u poslovanju. 

24. travanj 2024 14:42