Ukratko
StoryEditor

Plinacro: Došlo je do oštećenja plinovoda ali je spriječeno curenje

10. Studeni 2023.

U svezi brojnih upita o propuštanju na dionici magistralnog plinovoda Lučko – Zabok (DN 500) slobodni smo izvijestiti kako je u utorak 31. listopada 2023. godine tijekom prolaska vodnog vala na Savi u području Podsuseda došlo je do oštećenja plinovoda u koritu rijeke Save između blokadnih stanica Rakitje i Zaprešić, što je za posljedicu imalo pad tlaka na mjerno-redukcijskim stanicama Zaprešić, Zagreb zapad i Zagreb jug.

Pravodobnom intervencijom te preusmjeravanjem tokova plina spriječen je prekid isporuke plina za područje zapadnog dijela grada Zagreba, Svete Nedjelje, Samobora i Zaprešića. Blokadne stanice Rakitje i Zaprešić odradile su svoju sigurnosnu funkciju automatskog zatvaranja dionice plinovoda na kojoj je dijagnosticiran pad tlaka i time spriječile istjecanje plina u atmosferu, tako da nije došlo do negativnih posljedica po okoliš.

Iako se radi o oštećenju koje, zbog lokacije plinovoda ispod korita rijeke Save te zbog izuzetno visokog vodostaja, nije bilo moguće odmah sanirati poduzete su sve mjere za osiguranje pouzdane isporuka plina i sigurnost opskrbe za krajnje kupce koji niti u jednom trenutku nisu ostali bez plina.

Stručne službe Plinacra odmah su pristupile razradi tehničkog rješenja sanacije dionice plinovoda ispod rijeke Save, koja će se morati provesti bušenjem ispod korita rijeke. S obzirom na složenost radova na sanaciji plinovoda, kao i na činjenicu da je iste potrebno obaviti u koritu rijeke Save, uvjete i vrijeme izvođenja radova Plinacro će dogovoriti s Hrvatskim vodama. Za procjenu završetka izvođenja radova ključan faktor su vremenske prilike, s obzirom na period godine u kojemu je vrlo često izlijevanje Save iz korita do nasipa, dakle u zoni izvođenja radova.

O navedenom su obaviješteni korisnici plinskoga transportnog sustava, među kojima i slovenski operator transportnog sustava, s obzirom da oštećenje dionice plinovoda Lučko – Zabok izravno utječe i na rad interkonekcije s Republikom Slovenijom. Kao posljedica navedenog događaja ograničen je kapacitet na interkonekciji s Republikom Slovenijom.

 

25. studeni 2023 15:05