Financije
StoryEditor

Hrvatski poduzetnici oko četvrtine računa podmiruju sa zakašnjenjem

04. Rujan 2022.

Kada dugovi dođu do grla, vjerovnicima je i dalje najbolja opcija prodati dug nekoj od agencija koje se bave naplatom. Tako povećaju svoju likvidnost, mogu nastaviti razvijati poslovanje, podmirivati dugove i ne dizati cijenu usluge onima koji redovito podmiruju svoje račune

I dalje se na tržištu naplate potraživanja najviše prodaju dospjela potraživanja od telekoma te neosigurana potraživanja od banaka, a u posljednje vrijeme agencija EOS Matrix primjećuje i pad prodaje osiguranih potraživanja banaka, posebno prema pravnim osobama. U nedavnom istraživanju EOS Matrixa i agencije za istraživanje tržišta Hendal 10 posto ispitanika ustvrdilo je da će se stanje naplate u budućnosti pogoršati te da hrvatski poduzetnici otprilike četvrtinu računa podmiruju sa zakašnjenjem.

Prodaja nenaplativih potraživanja stoga je za Barbaru Cerinski, direktoricu EOS Matrixa i dopredsjednica Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja (HUAN), logičan potez s ciljem oslobađanja sredstava i povećanja likvidnosti, kako bi vjerovnik mogao nastaviti razvijati poslovanje, podmirivati vlastite dugove i ne dizati cijenu usluge drugim korisnicima koji redovito podmiruju dugovanja.

Prije posla – provjera

Cerinski ističe da se pri naplati najčešće upotrebljavaju standardni instrumenti osiguranja poput depozita, jamstva, zadužnice ili mjenice, ovisno o tome tko je dužnik i kakva je vrsta potraživanja. Smatra da bi cilj vjerovniku trebao biti alat koji će mu omogućiti naplatu sa što manje popratnih troškova koji znaju nastati pri dugotrajnom potraživanju.

image

Barbara Cerinski, Eos Matrix

foto

– Često se zaboravlja da je potraživanje ujedno i imovina te da se ima potpuno pravo naplatiti rad, uslugu ili robu. Od velike važnosti je da vjerovnik, odnosno isporučitelj usluge, zna s kim surađuje, prouči kreditnu sposobnost osoba ili subjekata kojima prodaje uslugu, ali i razjasni s njima uvjete prodaje, načine otplate i eventualne penale. Također, u maniri dobroga gospodara, vjerovnik treba voditi računa o svojim potraživanjima i redovito, po dospijeću obavještavati dužnika o dospjelim obvezama. Jedan od instrumenata upravljanja potraživanjima je i njihova prodaja specijaliziranim agencijama za naplatu potraživanja, koje preuzimaju dugovanja u onom obliku kakav je zatečen kod izvornog vjerovnika. To znači da agencije pri daljnjoj naplati ne generiraju nikakav dodatni trošak dužniku, u odnosu na onaj koji bi nastao i kod izvornog vjerovnika. Istodobno, izvorni vjerovnik oslobađa sredstva koja su dosad bila blokirana u potraživanju i može dalje razvijati poslovanje – navodi Cerinski.

Rekla je da se pri tome agencije za naplatu potraživanja koriste metodama koje su regulirane zakonima i propisima, hrvatskim i Europske unije: telefonskim pozivima na dostupne brojeve, pisanim obraćanjima, elektroničkom poštom i SMS-om. EOS Matrix, tvrdi Cerinski, tako posluje prema strogim propisima krovne organizacije FENCA (Federation of European National Collection Associations), što, među ostalim, znači da se dužnike zove isključivo radnim danom od osam do 20 sati.

Nitko ne želi ovrhe

– Isto tako, ne zovemo susjede i rodbinu, osim ako dužnik osobno usmjeri komunikaciju prema članu obitelji i da pristanak za to. U ovih gotovo 15 godina rada EOS Matrixa u Hrvatskoj najučinkovitijim alatom za uspješno podmirenje dugovanja pokazala se dvosmjerna komunikacija agencije i dužnika te zajedničko pronalaženje najboljeg rješenja za otplatu. I nama je cilj izbjeći ovršni postupak koji za obje strane poskupljuje cijeli proces, a to je moguće upravo komunikacijom, zbog čega mnogo ulažemo u edukaciju vlastitih djelatnika jer su prvi kontakt s dužnicima. U već spomenutom istraživanju tvrtke su kao glavne učinke uspješne naplate potraživanja izdvojile povećanje svoje likvidnosti, stabiliziranje poslovanja, povećavanje mogućnosti ulaganja, osiguravanje dobiti, omogućavanje boljih uvjeta rada i smanjenje troškova kamata. Vjerovnici najčešće biraju prodaju potraživanja jer im se time izravno smanjuju troškovi naplate, a rizik naplate prebacuje se na kupca potraživanja. Nekim subjektima, poput banaka, vrlo je važno smanjenje stope nenaplativih potraživanja, tako da su banke i telekomi naši najčešći klijenti. Manje od 10 posto tvrtki smatra da ih, kao vjerovnike, postojeći zakonski okvir štiti u naplati potraživanja, a kao dodatni problem prepoznaju nedovoljnu financijsku pismenost dužnika. EOS Matrix stoga upravo pokreće serijal edukativnih videoisječaka koji demistificiraju osnovne financijske pojmove, ali i najveće predrasude o agencijama za naplatu potraživanja – najavila je Cerinski.

Prema pravilima Europske unije

image

Matija Arapović, direktor Prima Solventa:
 

foto

Rad agencija za naplatu potraživanja u Hrvatskoj, napominje Matija Arapović, predsjednik HUAN-a, reguliran je nizom zakona i podzakonskih akata, kao što su Zakon o obveznim odnosima, Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, Ovršni zakon, Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o potrošačkom kreditiranju i Stečajni zakon.

– Nadalje, kroz europsku regulativu HUAN se od osnivanja zalaže za dodatnu regulaciju rada agencija, u skladu s propisima EU, te novu Direktivu o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita, poznatiju kao NPL Direktivu. Kao članica EU, i Hrvatska je obvezna do 29. prosinca 2023. godine prenijeti je u nacionalno zakonodavstvo te će se time, vjerujem, potvrditi i standardizirati svi procesi koje osam vodećih hrvatskih agencija za naplatu potraživanja, članica HUAN-a, već i provodi. Kad je riječ o radu agencija, iznimno je važno stalno ponavljati da, u skladu s odredbom članka 84. Zakona o obveznim odnosima, dužnici, nakon što agencija otkupi njihov dug, ne smiju biti dovedeni u lošiji položaj jer novi vjerovnik prema dužniku ima jednaka prava koja je prethodni vjerovnik imao do ustupanja – upozorava Arapović.

Kasna naplata

image

Miroslav Kožul

foto

Miroslav Kožul, direktor Sektora upravljanja kreditnim rizikom u Erste&Steiermärkische banci, naglašava da ta banka u naplati potraživanja uz pomoć svog tima specijalista za naplatu u više navrata od nastanka dospjelog duga, usmeno i pismeno, obavještava dužnike o postojanju duga i svim mjerama koje će provesti da bi ga naplatila.

Osim toga, s klijentima razgovara o mogućnostima plaćanja i nudi mogućnost reprograma dužnicima. Tek kad dug ne uspije naplatiti tijekom više mjeseci, kaže, pokreće se postupak otkaza kredita kako su ugovoreni s dužnikom i pritom se katkad koristi i uslugama odvjetnika u zastupanju na sudu.

– Nakon što dug unatoč nastojanjima duljim od godinu i više dana ne uspije naplatiti, banka se ponekad koristi uslugama agencija za naplatu u posredovanju s dužnicima, u području tzv. kasne naplate potraživanja građana i to isključivo u dijelu realizacije dogovorne naplate, s ciljem okončavanja ili izbjegavanja postupaka prisilne naplate. Riječ je o renomiranim i etabliranim tvrtkama, članicama HUAN-a, koje su dužne pridržavati se najviših komunikacijskih i profesionalnih standarda u poslovanju. One mogu biti servis bankama u naplati potraživanja ili mogu biti kupci bančinih nenaplativih potraživanja. Njihovim posredovanjem moguće je naplatiti dug u cijelosti ili djelomično, pri čemu banka ili smanjuje svoje troškove u poslovima naplate ili naplaćuje svoje potraživanje, čime utječe na smanjenje gubitka. Suradnja s agencijama za naplatu uobičajeni je standard u bankovnom poslovanju, koji će se razvojem digitalne prodaje u budućnosti još više razvijati i primjenjivati – očekuje Kožul.

Kada nema rješenja

Naplatom potraživanja, nastavio je, Erste banka pokušava napraviti nagodbe s dužnicima koji ne mogu platiti dug kada su iscrpljeni svi zakonski instrumenti naplate duga. Tek ako u takvim pokušajima nagodba ne uspije, banka odlučuje o prodaji potraživanja u javnom pozivu zainteresiranim stranama radi djelomične naplate i smanjenja gubitka. U slučaju kašnjenja, Addiko banka, pak, poziva klijenta na eventualni dogovor o daljnjem načinu otplate dospjela dugovanja, a dogovor uključuje telefonski poziv, slanje tekstualne poruke i elektroničke pošte klijentu. Kada se steknu uvjeti, banka klijenta prosljeđuje agencijama za naplatu potraživanja. 

05. prosinac 2022 18:47