Što i kako
StoryEditor

Predujmovi poreza za 2024.: Novost koja će pogodovati tvrtkama koje su 2023. ostvarile veću dobit nego godinu prije

02. Travanj 2024.

Trgovačka društva, privatne ustanove i fizičke osobe koje umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobit i drugi obveznici poreza na dobit prvi put pri podnošenju porezne prijave za 2023. godinu nemaju obvezu platiti razliku godišnjeg poreza na dan dostavljanja porezne prijave. Neovisno o tome što su godišnju poreznu prijavu dostavili Poreznoj upravi prije propisanog roka, npr. u veljači ili ožujku, razliku poreza na dobit po godišnjoj prijavi za 2023. trebaju platiti 30. travnja 2024. Sve do toga datuma dužni su plaćati mjesečne akontacije poreza na dobit određene na temelju godišnje porezne prijave za 2022. godinu.

Ta novost uvedena izmjenama Zakona o porezu na dobit koje su na snazi od 1. siječnja 2024. pogoduje poreznim obveznicima koji su u 2023. ostvarili veću dobit nego u prethodnoj godini, 2022., jer će povećane mjesečne predujmove poreza početi plaćati tek nakon 30. travnja, tj. prvi mjesečni predujam poreza na temelju dobiti ostvarene u 2023. trebaju platiti 31. svibnja 2024. Obveza plaćanja mjesečnih akontacija poreza na dobit utječe na poduzetnikov novčani tok i odljev novca, pa mu novouvedeno dospijeće razlike poreza po godišnjoj prijavi i prolongiranje vremena od kojega počinje teći obveza plaćanja povećanih mjesečnih predujmova povoljno utječu na likvidnost.

Pad dobiti ili gubitak

Obrnuta je situacija kod poreznih obveznika koji su u 2023. zabilježili pad ostvarene dobiti u odnosu na godinu prije ili su poslovali s gubitkom. I njima se, neovisno o tome kada predaju godišnju poreznu prijavu za 2023., porez plaćen mjesečnim predujmovima utvrđuje na dan 30. travnja 2024. i sve do toga datuma obvezni su plaćati akontacije poreza određene prema dobiti ostvarenoj u 2022. godini. Iako su možda već u prvim danima 2024. utvrdili gubitak ili lošiji poslovni rezultat ostvaren u 2023. i predali poreznu prijavu za 2023., dužni su sve do kraja travnja 2024. plaćati predujmove poreza prema podacima iz PD obrasca za 2022. godinu.

Razlika preplaćenog poreza na dobit utvrdit će im se na dan 30. travnja 2024. Porezni obveznik sam odlučuje kako će postupiti s preplaćenim porezom na dobit. Može zatražiti povrat toga iznosa, a ako ima obvezu plaćanja akontacija poreza za sljedeću godinu, može izjaviti da mu se preplaćeni porez upotrijebi kao predujam za sljedeće porezno razdoblje. Ako se odlučio namijeniti preplaćeni porez za plaćanje predujmova za sljedeće porezno razdoblje, ne treba ih plaćati sve dok se iznos preplaćenog poreza ne iskoristi za tu svrhu.

Kako provesti promjene

Obveznicima poreza na dobit mjesečni predujam poreza koji trebaju plaćati za sljedeće porezno razdoblje određuje se na temelju podataka iz zadnje godišnje prijave poreza na dobit. Porezni obveznik ga sam izračunava i iskazuje u obrascu godišnje prijave poreza na dobit. Obveznik koji ima interesa smanjiti mjesečne akontacije poreza, bilo zbog promjena u obujmu poslovanja, promjene djelatnosti bilo drugih razloga, u svakom trenutku može od Porezne uprave zatražiti izmjenu mjesečnih akontacija poreza da bi smanjio odljev novčanih sredstava.

U zahtjevu koji podnosi Poreznoj upravi dužan je financijskim izvještajima sastavljenima za razdoblje od početka porezne godine do neposredno prije podnošenja zahtjeva dokazati smanjenje ostvarene dobiti, a ako Porezna uprava to zatraži, navesti i razloge koji su tome uzrok. Ako Porezna uprava prihvati zahtjev poreznog obveznika, donijet će rješenje o novom iznosu mjesečnih akontacija poreza na dobit.

Porez na dohodak

Obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i drugi obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti također imaju pravo i mogućnost zatražiti izmjenu mjesečnih predujmova poreza na dohodak. Njima se mjesečne akontacije utvrđuju na temelju dohotka od samostalne djelatnosti iskazanog u zadnjoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak. U 2024. plaćaju akontacije na temelju porezne prijave za 2023. koju su Poreznoj upravi dostavili do kraja veljače.

Specifičnost uvedena poreznom reformom s kraja prošle godine je u tome da im se mjesečne akontacije poreza za 2024. ne određuju uz primjenu porezne stope koju je odredila lokalna jedinca u kojoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište i prema kojoj će plaćati porez u godišnjem obračunu za 2024., već prema nižoj stopi od 15 posto i višoj stopi od 25 posto. To će za sve one koji imaju prebivalište u gradu ili općini koji su odredili veće stope poreza na dohodak rezultati obvezom plaćanja razlike poreza u godišnjem obračunu, čak uz jednaki ostvareni dohodak. I obveznici poreza na dohodak mogu od Porezne uprave tijekom godine zatražiti smanjenje mjesečnih predujmova poreza, uz dokaze kojima obrazlažu smanjenje poslovne aktivnosti i smanjenje godišnjeg dohotka.

12. travanj 2024 07:06