Zeleno i digitalno
StoryEditor

U očekivanju energetske obnove: Kvartal-dva do novog natječaja za kućanstva

05. Studeni 2023.
Do kraja godine bit će objavljeni uvjeti novoga javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a prijave se planiraju zaprimati u prvom kvartalu 2024. Stopa sufinanciranja ostat će do 60 posto opravdanog troška za neoštećene zgrade i 80 posto za zgrade oštećene u potresu, no više će se poticati projekti više razine energetske obnove i oni s većim uštedama toplinske energije te kuće oštećene u potresu

Tko namjerava energetski obnoviti obiteljsku kuću ili zgradu, moći će se početkom 2024. prijaviti na javni poziv za sufinanciranje tog zahvata iz državne blagajne jer će do kraja ove godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijeti novi program energetske obnove obiteljskih kuća do 2030. Visina sufinanciranja ovisit će o kategoriji energetske obnove i tome je li kuća oštećena u potresu, a država će u projekt energetske obnove obiteljskih kuća uložiti 1,83 milijarde eura, od čega za sufinanciranje 0,9 milijardi eura.

Za prvo razdoblje provedbe u planu je doznačivanje 120 milijuna eura u 2023. i 2024. za provedbu javnih poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (oštećenih i neoštećenih u potresu) uz dodatnih 25 milijuna eura za provedbu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva. Izvor tih sredstava prihod je dobiven prodajom emisijskih jedinica u Hrvatskoj, a novac za sufinanciranje u godinama nakon toga definirat će se akcijskim planovima za provođenje programa. U Ministarstvu kažu da je nacrt programa izrađen i poslan tijelima državne uprave na mišljenje, nakon čega će se u sklopu javnog savjetovanja dati na mišljenje stručnoj i zainteresiranoj javnosti. Poslije će se doraditi prema prikupljenim komentarima i sugestijama te poslati Vladi RH na donošenje.

Novi i stari kriteriji

Do kraja 2023. bit će objavljeni i uvjeti i kriteriji javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a objava javnog poziva i zaprimanje prijava planiraju se u prvom kvartalu 2024., u kojem će se zadržati dosadašnja stopa sufinanciranja do 60 posto opravdanog troška za neoštećene zgrade i 80 posto za zgrade oštećene u potresu. Nakon toga novi javni pozivi planirat će se na temelju novog programa, a visina sufinanciranja ovisit će o kategoriji energetske obnove. Ministarstvo u novi program energetske obnove uvodi nekoliko ključnih novosti.

Novi program energetske obnove do 2030. predložit će i povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unaprjeđenje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade te ugradnju elemenata zelene infrastrukture

Jedna od njih povećanje je obuhvata mjera energetske obnove, odnosno paleta mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti domova i smanjenje energetske potrebe za grijanjem i hlađenjem prostora. I dalje će se poticati mjere na ovojnici te ugradnja obnovljivih izvora energije (OIE), a novi program predložit će i dodatne mjere: povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, unaprjeđenje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade (radi povećanja njezine otpornosti na potres) i ugradnju elemenata zelene infrastrukture.

Novim programom građanima će biti na raspolaganju nekoliko kategorija energetske obnove iako će se i dalje zadržati mogućnost prijave pojedinačne mjere. Integralna energetska obnova obuhvaća kombinaciju više mjera takve obnove. Obvezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade, a dubinska obnova obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i na tehničkim sustavima. Sveobuhvatna obnova osim energetske obnove zgrade (integralne energetske obnove ili dubinske obnove) obuhvaća i mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, mjere za osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te mjere za povećanje potresne otpornosti zgrade.

Iz Ministarstva poručuju da će se više poticati projekti više razine energetske obnove pa će se tako do 40 posto opravdanih troškova sufinancirati primjena pojedinačnih mjera energetske obnove, a do 60 posto integralna energetska ili dubinska obnova. Osim toga, planira se nastaviti jače poticati energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Prema europskoj direktivi, novim programom uvodi se kriterij uštede energije, zbog čega će se poticati projekti koji će donijeti veće uštede potrebne toplinske energije za grijanje prostora i primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. Nakon što Ministarstvo donese program energetske obnove obiteljskih kuća, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i njime definirati uvjete poziva.

Upute za prijavu

Što treba učiniti i od čega početi vlasnik koji želi energetski obnoviti obiteljsku kuću, poslovnu ili stambenu zgradu, objašnjava arhitektica Željka Hrs Borković, direktorica Saeptuma i konzultantica za arhitekturu i energetsku učinkovitost.

– Prvi je korak u pokretanju energetske obnove zgrade priprema projektne dokumentacije. Za prijavu na sufinanciranje iz domaćih ili fondova EU-a treba imati gotovu dokumentaciju: energetski pregled, izradu izvješća i izdavanje energetskog certifikata te glavni projekt energetske obnove zgrade s troškovnikom radova i projektantskim cijenama. Projektnu dokumentaciju izrađuju ovlašteni projektanti, a certifikat ovlašteni energetski certifikatori. Obnavlja li se samo vanjska ovojnica zgrade, potreban je glavni arhitektonski projekt, a ako se mijenja sustav grijanja, hlađenja i rasvjete te uvode obnovljivi izvori energije, treba napraviti i strojarski i elektrotehnički projekt. Za obiteljske kuće procedura je dosad bila jednostavnija, tražio se samo energetski certifikat i ponuda izvođača, no i u ovom slučaju preporuka je da se napravi i glavni projekt – kaže Hrs Borković.

1,83 milijarde eura država je najavila uložiti u projekt energetske obnove obiteljskih kuća, od čega za sufinanciranje 0,9 milijardi eura

Kad se radi o višestambenim zgradama, suvlasnici donose odluku o pokretanju energetske obnove i izboru projektanta na temelju natpolovične većine potpisa suvlasnika. Osim te dokumentacije, treba prikupiti opću dokumentaciju o zgradi, dokaz vlasništva, dokaz da je zgrada postojeća – uporabnu dozvolu itd. Kad zgrada dobije novac za obnovu, sklapa se ugovor i tek tada raspisuje se natječaj za izvođača i odabire tvrtka za izvođenje radova. Uz izvođača treba odabrati i stručni nadzor gradilišta. Energetsku obnovu zgrade može pokrenuti sâm vlasnik o svojem trošku ili se prijaviti na domaće ili europske fondove za sufinanciranje. Sufinanciranje energetske obnove, ovisno o izvoru, najčešće je 60-postotno, a u slučaju dubinske ili sveobuhvatne obnove i 80-postotno. To znači da vlasnik ili suvlasnici zgrade moraju osigurati preostali dio za izvođenje radova. U višestambenim zgradama to se realizira kreditom koji se otplaćuje iz pričuve.

Sufinanciranje svih koraka

Hrs Borković objašnjava da je postupak energetske obnove u pravilu identičan za sve veličine zgrada i sastoji se od nekoliko koraka: energetskog pregleda i certifikata, glavnog projekta energetske obnove s troškovnikom radova i projektantskim cijenama, odluke o energetskoj obnovi i prijavi na europske ili hrvatske fondove, samostalnog sufinanciranja, odobrenja sufinanciranja ili financiranja, odabira izvođača i nadzornog inženjera, izvođenja radova uz projektantski i stručni nadzor te završnog energetskog certificiranja zgrade nakon provedene energetske obnove.

– Energetska obnova zgrade prilika je za njezino temeljito osuvremenjenje i znatno smanjenje potrošnje energije. Uložena investicija vraća se smanjenim troškom za energiju i povećanjem udobnosti boravka i tržišne vrijednosti nekretnine te pridonosi održivom razvoju. Energetska ušteda najčešće je od 50 do 70 posto kad su u pitanju troškovi za grijanje, ali i mnogo je dodatnih pogodnosti: smanjuju se troškovi održavanja i uređenja, zgrada se osuvremenjuje, produljuje joj se vijek, život u njoj bit će udobniji i zdraviji. K tome se od 15 do 20 posto povećava vrijednost nekretnine i pridonosi održivom razvoju – iznosi Hrs Borković.

Naglašava također da je za sve korake obnove moguće ostvariti sufinanciranje iz novih europskih i hrvatskih fondova za razdoblje od 2021. do 2030.: energetski pregled i certifikat, glavni projekt energetske obnove, izvođenje radova i stručni nadzor, prijavu i vođenje projekta te završno energetsko certificiranje. U Hrvatskoj posluju mnoge tvrtke poput Saeptuma čiji se konzultanti bave pripremom projekata energetske obnove za prijavu na javne pozive za njezino sufinanciranje i nadzor. Neke od njih izvode i dio radova, primjerice E.ON, koji se osim projektiranjem i savjetovanjem bavi montiranjem i aktiviranjem solarnih elektrana te pruža i uslugu prema načelu ‘ključ u ruke‘. 

08. prosinac 2023 07:30