Zeleno i digitalno
StoryEditor

Ubrzavanje zelene tranzicije: Na ponovljenom natječaju tvrtkama raspoloživo 150 milijuna bespovratnih eura

17. Studeni 2023.

Hrvatske tvrtke električnu su energiju u prvoj polovini 2023. godine plaćale prosječno 265 eura po MWh, čime je cijena za poslovne korisnike po prvi put premašila prosjek EU. Hrvatska je među tri članice EU s najvećim povećanjem cijena za gospodarstvo na godišnjoj razini (+76,7 posto prema +11,9 posto na razini EU). Istovremeno, cijena električne energije za stanovništvo je gotovo upola niža od prosjeka EU-a.

image

Izvor: Eurostat

foto HUP

Naime, u većini članica Europske unije tvrtke plaćaju oko 50 eura nižu cijenu električne energije u odnosu na sektor kućanstava. S obzirom na to da su veleprodajne europske cijene plina za jesen 2025. (kao proxy poduzećima za dvogodišnji ugovor) oko četiri puta više u odnosu na pretkrizno razdoblje, kao i ulazak u gospodarski neizvjesnu jesen (recesija u euro području), Hrvatska udruga poslodavaca kontinuirano poziva na konstruktivnu raspravu o smanjenju razlike cijena energenata za gospodarstvo i cijena za kućanstva, a po uzoru na najbolju EU praksu.

image

Izvor: Eurostat

foto HUP
image

Izvor: Eurostat

foto HUP

HUP podržava sve inicijative u cilju povećanja udjela obnovljivih izvora u ukupnom energetskom miksu s obzirom da sudjeluju sa svega 31 posto, dok EU kao cilj ima postići udio od 42,5-45 posto do 2030. godine.

image

Izvor: Eurostat

foto HUP

Ponovljeni EU natječaj ‘Tranzicija na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za mala, srednja i srednje kapitalizirana poduzeća‘ daje novu priliku za ubrzanje zelene tranzicije, za koju se HUP snažno zalaže. Natječaj s alokacijom od 252 milijuna eura bespovratnih sredstava je ujedno najveća investicija NPOO-a namijenjena privatnom sektoru, ali je 150 milijuna eura i dalje neiskorišteno zbog previše restriktivnih kriterija za prijavu poput formule izračuna energetskog intenziteta, prihvatljivosti određenih energenata/tehnologija (biomasa/dizalice topline), prekomjerne administracije te kolizija zahtjeva za dokumentacijom i domaćih regulatornih propisa. U najnovijem nacrtu Uputa za ponovljeni natječaj do kraja ove godine, dizalice topline (osim modela koji emitiraju u zrak) i biomasa prihvaćene su kao obnovljivi izvor energije, a zgrade u projektu moraju biti izvedene prema standardu gotovo nulte energije, umjesto na principu održive gradnje.

Manje administracije

U sklopu smanjenja administrativnog opterećenja, prijavitelji s važećom građevinskom dozvolom više ne moraju ishoditi mišljenje resornog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi procjene utjecaja na okoliš te Ocjenu prihvatljivosti investicije za ekološku mrežu. Oba dokumenta se sada podrazumijevaju postojanjem građevinske dozvole i neće se morati prilagati.

U konstruktivnoj raspravi s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) HUP je predložio:

  1. Tri modela izračuna energetskog intenziteta pri čemu svaka predložena formula povećava broj potencijalnih prijava na EU natječaj)
  2. Da se zahtijevani prag za smanjenje emisija CO2 ostvari na razini natječaja, a ne na razini pojedine tvrtke
  3. Drugačije bodovanje korištenih reciklata te prihvatljivost prvotno isključene kupljene reciklirane ambalaže
  4. Da se izračun energetskih ušteda ovjeren od strane ovlaštenog projektanta priloži odvojeno od građevinske dozvole

Prethodno zahtijevano umetanje izračuna ušteda u procedure građevinskih dozvola povećavalo je troškove prijavitelja zbog nepotrebnog zahtjeva izmjena postojeće građevinske dozvole te opterećivalo administraciju. HUP se snažno zalaže za prihvaćanje ostalih prijedloga u konačnoj potvrdi teksta ovog natječaja od strane Europske komisije u cilju jednostavnijih uvjeta prijave te iskorištenosti preostalih bespovratnih sredstava u cijelosti.

25. studeni 2023 10:39